موبایل لنوو وایب سی

لنووموبایل لنوو وایب سی موبایل لنوو وایب سی موبایل موبایل لنوو وایب سی از آن دست گوشی های میان رده است که با هدف تسخیر بازار گوشی های میان رده طراحی و عرضه گشته است. از نقاط قوت این گوشی –در قیاس با دستگاه های هم رده اش- می توان به پشتیبانی آن از شبکه ۴G،…